محبوبه فراهتی

درباره من

دکتر محبوبه فراهتی
image

استادیار گروه آموزشی اقتصاد @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

نام و نام خانوادگی: محبوبه فراهتی. محل تولد: کاشان. وضعیت: استادیار اقتصاد و مدیر داخلی فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی. تحصیلات: دکترای علوم اقتصادی، گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه سمنان (1395-1391)؛ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گرایش برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه صنعتی اصفهان (1389-1386)؛ کارشناسی علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد نظری، دانشگاه اصفهان (1386-1382). علایق پژوهشی: اقتصاد بخش عمومی، اقتصادسنجی کاربردی، اقتصاد کار، توزیع درآمد، اقتصاد پساکینزی. علایق آموزشی: اقتصادسنجی، تحلیل آماری، آمار کاربردی، ریاضیات برای اقتصاد، اقتصاد ریاضی، اقتصاد کلان، اقتصاد کار، اقتصاد مدیریت، اقتصاد تولید، ارزیابی طرح‌های اقتصادی، پژوهش عملیاتی.  ...

  • آدرس ایران، سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه اقتصاد
  • ایمیل ,
  • تلفن 982331532583+
  • محقق گوگل پروفایل
  • وبسایت http://mfarahati.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/4/28)

استنادات

30

h-index

3

i10-index

0

مؤلفین همکار

4

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1395-1391

دکترا

دانشگاه سمنان

1389-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان

1386-1382

کارشناسی

دانشگاه اصفهان

تجارب

1399-1397

مدیر داخلی فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی

دانشگاه سمنان

1397-1393

کارشناس فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

STATA

Eviews

MATLAB

Microsoft Office

LaTeX

اولویت های پژوهشی

توزیع درآمد

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد پساکینزی

اقتصادسنجی کاربردی

اقتصاد کار

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/27
اثر ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران: رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)
نظریه های کاربردی اقتصاد(2018)
^محبوبه فراهتی*
اثر نامتقارن مالیات بر توزیع درآمد در ایران
پژوهشنامه مالیات(2019)
^اسماعیل ابونوری, ^محبوبه فراهتی*
تحلیل تجربی اثر مستقیم بیکاری بر اقتصاد سایه در ایران (رویکرد تقاضای پول)
تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران(2019)
^مجید مداح, ^محبوبه فراهتی*
تغییرات درآمد-خنثی در ساختار مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی(2019)
^محبوبه فراهتی*
رژیم رشد اقتصادی در ایران مزد محور است یا سودمحور؟
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی(2019)
^محبوبه فراهتی*, ^اسماعیل ابونوری
مدل‌سازی اثرات جایگزینی مالیات‌ها بر اندازه اقتصاد سایه (کاربرد تجربی برای اقتصاد ایران)
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2020)
^محبوبه فراهتی*
ارتباط میان رشد اقتصادی، مصرف انرژی و اقتصاد سایه در ایران
بررسی مسائل اقتصاد ایران(2021)
امین حق نژاد*, ^محبوبه فراهتی
اثر متقابل سرمایه اجتماعی و ریسک بازار بورس در ایران
بررسی مسائل اقتصاد ایران (علمی پژوهشی)(2021)
9711490018, ^عبدالمحمد کاشیان*, ^محبوبه فراهتی
آزمون تجربی فرضیه‌ منحنی کوزنتس مالی برای ایران
مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(2022)
^محبوبه فراهتی*, 9811490009
اثرات رفاهی تغییرات بودجه- خنثای ترکیب مالیاتی برای ایران
سیاست گذاری اقتصادی(2022)
^محبوبه فراهتی*
نقش توسعه مالی در ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران
اقتصاد و تجارت نوین(2022)
^محبوبه فراهتی*, لیلا سلیمی
اثر نابرابری درآمد بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
برنامه ریزی و بودجه(2023)
^محبوبه فراهتی*, لیلا سلیمی
تأثیر نوآوری بر بیکاری در کشورهای در حال توسعه
اقتصاد و تجارت نوین(2023)
9911490012, ^محبوبه فراهتی*
متنوع‌سازی صادرات و نابرابری درآمد در ایران
بررسی های بازرگانی(2024)
9911490031, ^محبوبه فراهتی*
تأثیر پیچیدگی اقتصادی و اقتصادسایه بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)
مطالعات اقتصاد بخش عمومی(2024)
^سیدمحمد مستولی زاده*, ^محبوبه فراهتی, 40111286002
بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران
سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی(2023)
40111286002, ^سیدمحمد مستولی زاده*, ^محبوبه فراهتی
ارتباط بلندمدت میان بیکاری و نابرابری درآمد در ایران
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد(2019-11-13)
^محبوبه فراهتی*
ارتباط غیرخطی میان تورم و نابرابری درآمد در ایران
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2020-09-09)
^محبوبه فراهتی*
تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2020-09-09)
^محبوبه فراهتی*, 9411280020
تأثیر مصرف انرژی­های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای در حال توسعه نفتی و غیرنفتی
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
^محبوبه فراهتی*, 9811490009
ارتباط غیرخطی میان توسعه مالی و مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه
چهارمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2021-08-11)
^محبوبه فراهتی*, 9811490009
تأثیر توسعه مالی بر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر: شواهدی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی D8
سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری(2022-11-10)
^محبوبه فراهتی*, 9811490009
نابرابری درآمد و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه
دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار(2023-08-16)
^محبوبه فراهتی*, 40111286002
تاثیر بیکاری بر بازار سرمایه در ایران
ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2023-11-30)
9811490023, ^محبوبه فراهتی*
اثر نابرابری درآمد بر ردپای اکولوژیکی در ایران
چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران(2023-11-22)
40011490020, ^محبوبه فراهتی*
تاثير سرمايه انساني بر ارتباط ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و اشتغال در كشورهاي درحال توسعه
سادات شريفي مرضيه(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش توسعه مالي در ارتباط ميان نوآوري و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه
وجداني مالفجاني معصومه(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرنابرابري درآمد بر نقطه بازگشت منحني زيست محيطي كوزنتس
ملكي فرزانه(تاریخ دفاع: 1402/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نوآوري بر بيكاري در كشورهاي در حال توسعه
فلاحي كيا فرنگيز(تاریخ دفاع: 1402/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دموكراسي بر ارتباط ميان تمركززدايي مالي و اندازه دولت در ايران
رفيعي محمدميثم(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
متنوع‌سازي صادرات و نابرابري درآمد در ايران
احمدي كوثر(تاریخ دفاع: 1401/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون تجربي فرضيه منحني كوزنتس مالي براي ايران
سليمي ليلا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ميان بيكاري و بازار سرمايه در ايران
طاهريان ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز ايران و ژاپن
موسوي طاهره سادات(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثرمتقابل سرمايه اجتماعي وثبات بازارهاي مالي درايران
لواف مليحه(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه رفتار بيش اطميناني سرمايه گذاران انفرادي و سرمايه گذاران صندوق ها در بورس اوراق بهادار ( مورد مطالعه : بورس اوراق بهادار تهران )
موسوي مينا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هزينه¬هاي دفاعي بر نابرابري درآمدي
ديودار شيدا(تاریخ دفاع: 1400/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شوك هاي قيمت نفت بر روي نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل خودرگرسيون برداري ساختاري :شواهدي از ايران و عربستان)
كارور رشيد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون رفتار جمعي سرمايه گذاران و تاثير آن بر نوسانات بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نيكروي روشنك(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزايش حساسيت شركتها نسبت به رتبه بندي اعتباري ، كيفيت سود و قابليت مقايسه صورتهاي مالي بر نگهداشت وجه نقد
گل شكن ازگمي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

ایران، سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه اقتصاد
m.farahati@semnan.ac.ir
982331532583+

فرم تماس